ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19"

договор № BG16RFOP002-2.073-14528-C01

eueu inovation

Дъ Вайкинг ООД изпълнява проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпила в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

На 01.02.2021г. Дъ Вайкинг ООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-14528-C01 с Министерство на икономиката по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата са за постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност.

Бенефициент: Дъ Вайкинг ООД

Обща стойност на проекта: 3413,00 лв., от които 2901,05 лв. европейско и 511,95 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 01.02.2021 г. и е с продължителност 3 месеца.

SEO оптимизация

Увеличете продажбите си, като се изкачите в TOP 3 на Google по най-търсените ключови думи.

Начални резултати след месец!

Допълнителни възможности

Редизайн на уеб сайтове

Една нова визия на вашия сайт. Продавайте повече с нов онлайн магазин или уеб сайт.

Поддръжка на уеб сайтове

Експертиза и опит, на който може да разчитате.

  • Актуализране и обновяване на сайта
  • Отстраняване на проблеми