ERP, CRM и специфични софтуериОрганизирайте по-добре Вашият бизнес

Минете на по-високо ниво в управлението на човешките и материалните ресурси !

ERP, CRM и специфични софтуериРазработка на необходимия софтуер за Вашата фирмена или корпоративна дейност. Ние ще проучим специфичните потребности, които изисква Вашата работа. Ще разработим софтуер, който да Ви е полезен и да повиши Вашата ефективност. Доверете се на нашите професионалисти и ние ще направим най-доброто за Вас.

Може да разчитате на нас за:

 • консултация относно логиката и планирането на процесите
 • пълно съдействие при въвеждане в експлоатация и обучение за работа с новия софтуер
 • актуализация и подобрения при необходимост
 • защита на личните данни
 • задаване нива на достъп и оторизация

Ще подобрите Вашият бизнес с:

 • изграждане на база клиентски профили включващи договори, акаунти, плащания и т.н.
 • оптимизиране на поръчките чрез проследяване, изпълнение, време, себестойност, печалба и т.н.
 • информация за финансовите потоци - плащания, задължения, каса, планиране и т.н.
 • управление на човешките ресурси, изпълнение на задачи, планиране на времето и повишаване на производителността
 • управление внедряването на иновации и проекти: наблюдение на изпълнението, организация на работния процес
 • съхраняване на данни, нива на достъп и защита