видео

  • SEO оптимизация - видео урок

    Видеото показва основните принципи на SEO оптимизацията. В него ще се запознаете с "ключовите думи" - къде се намират и как може да се променят. Ще разберете за важността на линковете, какви линкове е добре да се позлват и какви не. Вкраткият видео урок ще ви се кажат само базовите неща, за повече инфомрация се свържете с нас.