off-page

 • On & Off-page optimization - what you need to know?

  on off page seoAs you can see in the picture, both optimizations are parts of a whole thing. They go together and to understand the power and importance of each one of them, please keep on reading.

  On-Page

  On-pageOn-page or what we can see is that part of the site which visitors perceive . Each page has its main title, indicating the topic of the page and it is the most important part of it. Google considers this title to be the marker which determines under what searches, your search engine must show it. This tag in the source code is marked as . This title is displayed in the browser tab. Almost always it coincides with the visible page title, which can be a product name, category or menu which you have chosen. It is the criterion for a well-made and working page.

 • On&Off-page оптимизация - какво трябва да знаем?

  on off page seoКакто се вижда на снимката, двете оптимизации са част от едно цяло нещо. Те вървят ръка за ръка и за да разберете силата и значението на всяка една от тях, продължете да четете.

  On-Page

  On-page или това,което виждаме е частта от сайта която посетителите възприемат. Всяка една страница си има основно заглавие, което показва темата на страницата и тя е най-важната част. Google счита това заглавие за маркер, по който да определя при какви търсения в търсачката си да я показва. Този маркер в кода на страницата е маркиран, като <title>. Това заглавие се показва в таба на бразуъра. Почти винаги то съвпада с видимото заглавие на страницата, което може да е името на продукта, категорията или менюто, коетo сте избрали. То е основен фактор за добре направена и работеща страница. 

 • Penguin-algorithm and what we should be careful for

  Google Penguin update

  For each seo optimization, this is the hardest algorithm on google. This is that part of the analysis of your links that tries to find out how many of the links pointing to your site are "faulty" and "inappropriate" sites. It determines whether these links are naturally placed in forums, blogs and articles in reputable news portals, etc ..

 • Penguin-алгоритъм и за какво да внимаваме

  Google Penguin updateЗа всеки seo оптимизатор, това е най-затрудняващият алгоритъм на google. Това е частта от анализа на вашите линкове, която се опитва да установи, колко от линковете сочещи вашия сайт са от "некачествени" и "неподходящи" сайтове. Чрез него се определя дали тези линкове са естествено сложени във форуми, блогове и статии в авторитетни новинарски портали и т.н.. 

  Заради Penguin алгоритмите, сайтовете с неподходящи линкове преминават назад в класирането на Google. Поради тази причина е много важно да не се доверявате на всеки, който ви предлага събмит(публикуване на вашият сайт в уеб директории). Правилната оптимизация изисква линкове от подходящи източници, които са авторитетни.