penguin

  • Penguin-algorithm and what we should be careful for

    Google Penguin update

    For each seo optimization, this is the hardest algorithm on google. This is that part of the analysis of your links that tries to find out how many of the links pointing to your site are "faulty" and "inappropriate" sites. It determines whether these links are naturally placed in forums, blogs and articles in reputable news portals, etc ..

  • Penguin-алгоритъм и за какво да внимаваме

    Google Penguin updateЗа всеки seo оптимизатор, това е най-затрудняващият алгоритъм на google. Това е частта от анализа на вашите линкове, която се опитва да установи, колко от линковете сочещи вашия сайт са от "некачествени" и "неподходящи" сайтове. Чрез него се определя дали тези линкове са естествено сложени във форуми, блогове и статии в авторитетни новинарски портали и т.н.. 

    Заради Penguin алгоритмите, сайтовете с неподходящи линкове преминават назад в класирането на Google. Поради тази причина е много важно да не се доверявате на всеки, който ви предлага събмит(публикуване на вашият сайт в уеб директории). Правилната оптимизация изисква линкове от подходящи източници, които са авторитетни.